نگرانی ...

 

            گوشَ ات را بیاور جلو رفیق :

                                  - با صدای ِ آهسته بخوان لطفا ً -

            به جان ِ خودم  نمی دانی ... !

            وقتی شب ها دارم به خودم می گویم :

            "  فرشید جانم  ...  مطمئن باش  تنهائی ات  تمام  می شود  " ...

            چه قدر نگرانم که نکند ...

            یک نفر در ِ اتاقم  را باز  کند ...

            و در حالی که به من نزدیک می شود ...

            دستش را به طرف ِ من بیاورد ...

            و با یک اشاره ی ِ خیلی خاصّی بگوید :

            "  بیلاخ ...  "  .

                                                            

                                                       

                                                    

                                                    

                                                     

.

/ 8 نظر / 4 بازدید
نگارخونه

دل آدمی که من باشم، یک جور بدی انگار که چنگش می زنند شده حالا که رسیده ام آخر این خط آخر تو ... زخم ... ریش ریش! ... می شود که نگران نباشی؟... ترس برم می دارد از آن یک نفر ... که سیاه سیاه است و صورتش را نمی بینم ... می شود که نترسم؟!

مریم

سلام! چه می دانید؟!‌ شاید آن یک نفر وارد شود و بگوید من پایان تنهایی ات هستم!

چشم عسلی

فرشید جان...مطئن باش تنهایی ایت تمام می شود... گُ لَ کَ م ... تو را به جان ِ خدا ... خوب مراقب ِ خودت باش . می دانم نمی دانی امّا ... قرار است آخر ... تو عشق ِ من باشی ... اشعارت به دلم نشست...خیلی...نقش هایت هم همینطور...

رضا حبیبی

خیلیها هستن که تنها نیستن ولی تنهان زیاد چیزی از دست ندادی رفیق[گل]

تیشتریا

وقتی به تنهاییت فک می کنی، وقتی دغدغه ت میشه تنهاییت، وقتی بالا و پایین و چپ و راست می کنی که یه جوری تنهاییتو تموم کنی، تهش میشه ترس و کابوس و نگرانی. رهاش کن این تنهایی رو، اینقدر بهش چنگ نزن، وقتی تو دو دستی بش بچسبی اونم ولت نمی کنه. یه همسفرگی مسالمت آمیز با تنهایی شاید درمون این نگرانیات باشه...

خانوم

فرشید جان! اون یه نفر از در تو نمیاد. اونی که ازش می ترسی یه ور ذهن خودت نشسته. تا می آی امیدوار شی انگشتشو می گیره جلوی چشمت و میگه بی... فکر می کنم(جسارتا البته) ...تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز!

سپیده

به چپ و راست و بالا و پایین که هیچ ،به خدا هم خواهم زد تا دیگر هم سفره ی تنهایی نباشم ...!! ... این طرز نگرش و خواسته، تخدیری ست که رنج تنهایی را از بین میبرد و آرامت میکند

مهربون مه آلود

تنهایی شاید یه راهه راهیه تا بی نهایت قصه ی همیشه تکرار هجرت و هجرت و هجرت