نشانه ...

                  

                         

                         باید  تو  را  نشان  کرد ...

                         برای ِ   گم  شدن ...

         

         

            

             

           

         

             

               

.

/ 0 نظر / 4 بازدید