عجیب ...

         

                      

            

                        عجیب یعنی دل ِ سنگم امّا تنگ است ... ،

                        عجیب ...

         

          

      

          

           

         

         

.

/ 0 نظر / 5 بازدید