مرگ ...

                   

                                

                                اتمام  ِ  کار  ِ  رفتن  ِ  توست ...

                                آمدن  ِ  ملکَ الموت ...

          

                        

                                

                                         

                                  

                                  

                                       

                         

        

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
مینا

بدرود

یه مثلا آدم

عجب همکاری می کنن باهم ملک اموت و عزیز سفر کرده