رهرو ...

           

          

             

    در طلب ِ عاشقی‌ات هست اگر دال‌ولام        آن‌چه که گویم شنو، هیچ مگو والسّلام 

    نقشه‌یِ این ره طلب زین دو نبی و امام        حضرت آغوش  با  بوسه علیه السّلام

    

      

       

      

       

         

.

/ 0 نظر / 4 بازدید