کم و زیاد ...

آدم توی عاشقی کم و زیادش را گم می‌کند. خاصیت عشق این‌ست. با این‌که یک نفر به دنیای‌ت اضافه می‌شود امّا دنیا برای‌ت جادارتر می‌شود. انگاردنیا خلوت می‌شود. انگار همه‌جا برای نفس‌کشیدن ِ تو بازتر می‌شود. امّا وقتی آن شخص از دنیای‌ت کم می‌شود با این‌که یک نفر کم شده امّا دنیا برای‌ت تنگ‌تر می‌شود، انگار آن‌قدر جا کم می‌شود که از ازدحام آدم‌ها نفس‌ت می‌گیرد. خاصیت عشق این‌ست. آدم توی عاشقی کم و زیادش را گم می‌کند ...

/ 0 نظر / 143 بازدید