مسیح ...

                        

                           

                        

                            من ...

                            پیشانی  ِ  مَسح  ِ هر  بامداد  ِ  مَسیح َم ... ،

                            در  اتاق  ِ  من ...

                            مُرده ای  هست  که  هر صُبح  از  جای  بر می خیزد ...

       

                     

                   

                       

                       

                     

                        

                              

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
;)

man zendeam injam..!!va por az eshghe be to ashenatarineh ashenaha......

بهار

خیلی زیبا بود