شکسته ...

                                           

           

        

                                 خدا  هم  شکست ...

                                 دل َم  را  ...

       

            

             

             

               

              

              

                    

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
سعیده

پس چه انتظاری داری از بنده هایی که از نفس همین خدا هستن[لبخند]