تنهائی ...

                         

                             


                      تنهائی  ...

                      وجه  ِ  تمثیل  ِ  هزار  سر  و  یک  سودا ست ...

        

        

            

           

          

           

           

         

   

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
kazhal

تنها بودن را با زمان مي گذرانيم تا مبادا زمان احساس تنهايي کند...