مشق ...

         

          

                 

                           مداد و پاک کن به دست گرفته ام ... ،

                           خودم را پاک می کنم و تو را می نویسم ...

     

      

     

      

       

     

       

    

.

/ 0 نظر / 4 بازدید