پیروز ...

       

       

                   

  انگار در جنگ با تنهائی این توئی که مرزهای تنهائی‌ات را گسترش می‌دهی . با تسلیم هم

  تنهائی تو را فتح می‌کند . در این جنگ و تسلیم ، انگار یا  تو سرداری فاتحی برای تنهائی

  یا تنهائی سرداری فاتح توست . در این جنگ و تسلیم انگار یا تنهائی پیروز است یا تنهائی

  پیروز است . مقام صلح همین‌جاست ...

     

       

       

      

       

    

.

/ 0 نظر / 5 بازدید