سرما ...

 

 

 

                      این  از  شدّت  ِ  سرما  نیست ... ،

                      به طور عمیقی  سطحی  شده ام ... ،

                      درونی ترین  لایه های  ِ  روح َم   دارند  از سرما می سوزند ...

         

          

            

           

            

              

              

          

             

.

/ 0 نظر / 4 بازدید