بدون ِ مقصد ...

           

            

          

           

                        از  یک جائی  به  بعد  آدم  دیگر  نمی رسد  ... ،

                        فقط  راه  می رود ...

         

         

                     

         

            

               

           

            

.

/ 0 نظر / 4 بازدید