خال ...

          

         

      

       

   توی  ِ  خیال َم ...

   یک خال ِ کوچک گذاشته ام جائی میان ِ بالای ِ برآمده گی سینه ات و نرمه ی ِ بازوت ... ،

   یقه ی  ِ پیراهن َت  را  به آرامی  سُر می دهم  تا  نزدیکی بازوت ...

   خال ِ خیال َم  را  می بوسم  و تو می خندی ...

         

            

               

                 

                 

                  

                

              

                    

.

/ 0 نظر / 4 بازدید