تیره ...

         

                  

                 دلتنگی یعنی ...

                 خلوت ِ تنهائی ات از آسمان ِ پائیز ابری تر باشد ...

        

         

         

         

         

          

            

            

.

/ 0 نظر / 4 بازدید