سین ...

          

          

             

             املاءِ لعنتی یاری نمی‌کند . تو را خیلی بیشتر از املای دوست‌داشتن دوست دارم .

             به شدت ِ سین‌ای که بیشتر از سه دندانه دارد . دوسسسسسسسسسسستَ‌ت داشتن .

             سین‌ای با دندانه‌هائی به تعداد دندانه‌های یک شانه ... ،

             شانه‌ای که موهای تو را با آن شانه کنم ... ،

             وقت ِ دلتنگی ...

       

        

          

        

         

        

          

.

/ 0 نظر / 4 بازدید