فریاد ...

                         

                     

           

                       من ...

                       از  ازل  دیر َم ... ،

                       تو ...

                       تا  ابد  دور ...

           

 

             

             

               

                        

             

.

/ 0 نظر / 4 بازدید