باران ...

 

 

                   اینجا حتیّ  باران هم دیگر نم نم نمی بارد ... ،

                   غم غم می بارد ...

 

 

 

 

 

 

 

 

.

/ 0 نظر / 4 بازدید