رنگ ...

 

 

 

                        میان  ِ  این عاشقانه های  ِ  سبز  و نارنجی  و  سفید ...

                        من  سیاه  ِ  تنهائی ام ...

      

         

          

            

          

            

           

         

      

.

/ 0 نظر / 3 بازدید