بسیار ...

             

                  

                     دست بالای ِ دست بسیار است امّا ...

                     کاش دست توی ِ دست بسیار بود ...

                 

                

                 

                     

                

                

                        

.

/ 0 نظر / 4 بازدید