واحد ...

                

                             

                 

                               واحد  ِ  دل تنگی ...

                               بغل  است ... ،

                               هزار  بغل ...

                               دل تنگ َم  ...

                   

                      

                             

                                   

                                    

                                    

                                      

                        

.

/ 4 نظر / 4 بازدید
سوری

من هزاران بغل دلتنگم....

سعیده

یک دنیا بغل براین کنار گذاشتم جوانه نزد...قد نکشید خود دلتنگ جوانه های نورسته ی آغوش دیگر بودی!

باران

منم هزار بغل دلتنگم....[لبخند]