امّید ...

خواسته یا ناخواسته. امّید مولود ِ هم‌خوابه‌گی آرزو و حماقت‌ست . زیبائی‌اش به آرزو رفته ، قد و بالای‌ش به حماقت ...


/ 0 نظر / 117 بازدید