سکوت ...

درست مثل باران، مثل باد، درست مثل رود، دل‌تنگی هم صدا دارد. باران روی شیروانی که می‌بارد یک‌صدا دارد روی زمین که می بارد یک‌صدا. دل‌تنگی هم صدا دارد. رود روی خاک یک صدا دارد روی سنگ‌لاخ یک صدا. دل‌تنگی هم صدا دارد. باد میان شاخه‌ها یک‌صدا دارد میان صحرا یک صدا ...

درست مثل باران، مثل باد، درست مثل رود، دل‌تنگی هم صدا دارد. صدای موسیقی، صدای ورق خوردن کتاب، صدای قدم زدن، صدای گریه ...،

درست مثل باران، مثل باد، درست مثل رود، دل‌تنگی هم صدا دارد ...،

دل‌تنگی وقتی خفقان ِ سکوت می‌گیرد نام‌ش تنهایی‌ست ... ،

تنهایی سکوت ِ دل‌تنگی‌ست ...

/ 0 نظر / 110 بازدید