وجه ِ تشبیه ....

                                                       

                                                                           

                                                            

                            دُرُست  شبیه ِ  مرده  ها  ...

                            افتاده ام  کف ِ  این  اتاق ِ  شبیه تر  به  قبر ... ،

                            و چققققققدر ...

                            دست ِ  تلقین ِ  تو  بر شانه های ِ  من  کم  است ...

                                                                                  

                                                                                       

                                                                                         

                                                                                            

                                                                                  

.

/ 5 نظر / 4 بازدید

):

..

چه تشبیه ایییییییی!!!!!!!!!

مرغان شاخسار طرب

اینجا تنها سایه ای را می توان دید با پاهایی بلند برای گام زدن .. شانه ای مضطرب و کم رنگی هم از دور چشمک می زند .. بی دریغ هیچ دستی به این شانه ها نمی رسد ..

سپیده

چه بی تفــــــــاوت زندگــــــــی می کنند آدمــــهــــــــا ... بی آنــــــــکه بداننـــــــد در گوشـــــــه ای از دنیــــــــــا تمــــــــام دنیـــــــــای کسی شـده انــــــــد ...