معجزه ...

                        

                                               

                                      مُعجزه   توئی ... ،

                                      رُخ   نمی دهی ...

              

                      

                                  

                           

                                  

                               

                               

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
سعیده

معجزه ما نیستم که همچنان در باور یک معجزه ایم؟؟؟ چه ساده ایم...!

رها

شعرهاتون بدجوری بغضمو میشکونه