درد ...

    

     

          

           واقعیت خیال‌ست و خیال، واقعیت. مگرنه که واقعیت ِ زندگی من این‌ست که زندگی

           من با خیال ِ تو گذشت ... ؟

       

          

          

     

           

.

/ 0 نظر / 8 بازدید