دهان ِ سوخته ...

                  

                                     

                            حکمت  یعنی ...

                            در مقابل  ِ  عمل  ِ  انجام  نشده  قرار  بگیری ...

        

            

            

              

         

             

               

.

/ 0 نظر / 5 بازدید