مهتاب ...

 

 

 

                         در این شب ِ  چشم های ِ خواب ...

                         هزار هزار خاطره مهتاب تلنبار ِ آسمان می شود ...

          

         

              

                   

                    

              

              

               

              

.

/ 0 نظر / 5 بازدید