استیصال ...

 

 

 

                         مستاصل  شده ام ... ،

                         کارم  کشیده  به  جائی  که ...

                         تو نیستی آن جا ...

        

       

        

        

       

        

      

 

 

.

/ 0 نظر / 4 بازدید