نمی دانم ... ؟

 

 

 

                       نمی دانم ... ؟!

                       شاید از قانون  ِ  بقای  ِ  انرژی  و این  کوفت و زهر مار هاست ... ،

                       که  عمق  ِ  درد  ِ  پس خورده گی  خیلی  مهم  است ... ،

                       که  تاوان  ِ درد  ِ  عمیق  ِ   پس خورده گی  ِ  من  توسط  ِ   تو  را ...

                       پس زدن  ِ  چند  نفر  توسط  ِ  من  می تواند  برابری  کند ... ،

                      حالا  شما هم  لطفا  نگوئید که  فیزیک  نیست  ...

                      که عقده  است  و فیلان  است  و  بیسار ... ،

                      که بگذارید  با  وجدان  ِ  مثلن  راحت  گریه  کنم ...

       

         

           

         

         

          


 

 

 

 

 

 

 

     

      

.

/ 0 نظر / 3 بازدید