ترافیک ...

                                                        

                                                                    

                                                           

                               آدم ها ...  ،

                               باهم ها  و  بی هم ها  ... ،

                               زوج  و  فرد ... ،

                               و  منی  که  انگار ...

                               با  پلاک ِ تنهائی ...

                               هیچ راهی به محدوده ی ِ زوج و فرد ندارم ...

                                                                                                   

                                                                                          

                                                                                       

                                                                                              

                                                                                                 

.

/ 5 نظر / 6 بازدید
گیتی

وقتی هیچ آسمانیم نیست من از همین دریچه کوچک به رویای پرندهن نوپروازی می اندیشم

مری

یاد گازهای نجیب افتادم...نمیدونم چرا؟

الهام

با این پلاک تردد راحت تره...

مَسـ مَـسـ

زوج و فرد ُ محدوده؟!!!!

پری سا

پلاک تنهائی! چقدر قشنگ ... چقدر تلخ ... چقدر غم!