پیله ...

                  

                          

                              پیله ی  ِ  صبر ...

                              یا  حریر  می دهد ...

                              یا  پرواز  ...

                 

                        

                            

                                

                               

                                     

                                    

             

.

/ 4 نظر / 4 بازدید
سعیده

من پیله گشودم... بی صبری پیله کرد و من این بار پروانه نبودم...[ناراحت]

تنها

تنهاییت رو میذارم پیش تنهایی خودم و برای هر جفتمون چشمام رو تر میکنم...

آیدین

این ذهن شمارو باید طلا گرفت.