دَرهم ...

                  

                               

                   دُرُست  مثل  ِ  میوه های  ِ  از  شب  مانده  روی  ِ  گاری  ... ،

                   هیچ کس  ...

                   آدم  ِ   دَرهم   را  نمی خواهد ...

 

 

 

 

 

 

 

 

ه

/ 5 نظر / 5 بازدید
مینا

اگر هم بخوان ارزون میخوان!!!

آشیل

حتی ارزون هم که بخرن،دائم ابراز ندامت میکنن از خریدشون

رها

چه بغضی تو گلومه...

رها

آدم درهم حاصل یه روح درهمه...روحی که غم داره...روحی که شکست خورده...روحی که سختی کشیده...روحی که درد داره...روحی که درد کشیده...آدم درهم به صد تا آدم شیک و سالم و مرتب می ارزه...آدم درهم قیمت داره برادر! قیمت داره...