حواس پَرتی ...

                             

                                    

                        حواس پَرتی  یعنی  این  که ...

                        کاش  به یاد َم  بماند  که  به یاد َت  نمانم ...

         

                  

                   

                       

                       

                         

                         

                             

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
ساحل نشین

نامت را هم بنویسند و به گوشه ی کت ات سنجاق کنند...