خود ِ من ... !!!

                    

                من ...

                شاید ...

                حسرت ِ  پرواز در دل ِ  یک  سنگ ...

                شاید ...

                حسرت ِ جاری شدن در دل ِ  یک  مرداب ...

                 یا ...

                 حسرت ِ آواز در دل ِ  یک  گنگ  باشم  ... !

                 من ...

                 شاید ...

                 شوق ِ دریدن  در دل ِ  یک  گرگ ...

                 شاید ...

                 شوق ِ ویرانی در دل ِ  یک  طوفان ...

                 یا ...

                شوق ِ خانمانسوزی  ِ یک  آتش  باشم  ...!

                من ...

                شاید...

                اندوه  ِ آواز  ِ چکاوکی  مست ...

                شاید ...

                اندوه ِ  آغاز ِ  پایانی  زیبا ...

                یا ...

                اندوه ِ دلواپسی ِ  شیرین ِ  یک مادر  باشم ... !  

                                     .

                                     .

                                     .

                 من ... 

                 هر آنچه  که باشم ...

                    عاشقانه خواهم بود ...

                                                      

                                                                 

                                                                

.

/ 4 نظر / 4 بازدید
نگارخونه

بعد هی می خوانمش ... چندین باره می خوانمش ... هی بشتر و بیشتر کیف می کنم با هر جمله ... هی ذوق می کنم وقتی می رسم به خط آخر که می شود حالا دوباره از اول بخوانم ... لذت می برم ... عاشق میشوم ... بی حرف پس و پیش ...

نگارخونه

بعد فکر نمی کنی که این "خود تو" خیلی خیلی زیباست؟ ...

نسرین

تو شاید بهترین بهانه برای سرودن باشی.بسیار زیبا بود

خانوم

پس دیگه هیچکده نیستی...عشقکده ای...بالاخره از خالی در اومدی فرشید