آتش ...

            

            

       

            کسانی  که  زیر  ِ  باران  آتش  می گیرند  را  من  می فهمم ... 

     

      

      

       

       

     

     

      

.

/ 0 نظر / 5 بازدید