گیسو ...

 

 

 

                         یلدا  نوید  ِ  شب های  ِ  تاریک ِ  کوتاه تر  است ... ،

                         ژرف  ِ  سیاهی  ِ  این روزها   را  امّا  ...

                         یلدای  ِ  گیسوی  ِ   تو  باید ...

      

         

         

             

             

            

              

          

          

.

/ 0 نظر / 3 بازدید