سقوط ...

        

        

              

       به قلّه سقوط کردن . که اوج ِ قلّه‌ی دل‌تنگی در قعر ِ درّه‌ی تنهائی است ...          

     

       

      

      

      

       

.

/ 0 نظر / 4 بازدید