آرزو ...

زندگی جمعیت مرگ است. وقتی با تولد، یک آرزو به دنیا می‌آید و وقتِ مرگ، همان آرزو گره‌درگره‌ی صدها آرزوی دیگر زنده‌به‌گور می‌شوند ...


/ 0 نظر / 127 بازدید