اصرار ...

                              

                                   

                           همه  اصرار  دارند  من  را  ببرند  پیش  ِ  دکتر ...

                           نمی دانند  من  چقدر  دل َم  می خواهد  بروم  پیش  ِ  خدا ...

              

                         

                                 

                              

                                     

                                

                                          

.

/ 4 نظر / 4 بازدید
ساحل نشین

می دونی کجاست؟

..

به اون همه منم اضافه کن ! خدایش چند وقتی میخواستم بهت بگم

مسعود

و من هیچگاه معنی عقل عقلا را نفهمیدم ! ...

سپیده

و تو خود ، نه من ِ دیگری ... خود خدایی