مجنون َم ...

                   

                          

                        آن  چنان  جنون  را  در  بر گرفته ام  ...

                        میم  ِ  مالکیت َ ش  دو  قبضه  دارم  ... ،

                        مَ جنون َم ...

                     

                    

                                  

                    

                                

                        

                           

                                    

.

/ 2 نظر / 5 بازدید
مینا

[گل] besyar ziba

مریم

"او"در بر و می در کف و معشوق ،خیال است...! اندوه جهانم به چنین غم ؛کرو لال است...!