غزل ...

                 

                                

                 شه  بیت  ِ غزل  شامل  ...  بر مصرع  ِ  چشمان َت

                 آه  از  لب ِ  باز از  لب  ...  آن  پسته ی  ِ  خندان َت

        

            

             

             

                

             

 

.

/ 0 نظر / 4 بازدید