باور ...

 

 

 

                        تنهائی  پذیرش  ِ  " کسی نیست "  نیست ... ،

                        پذیرش  ِ  " کسی نیست َم "  است ...

           

           

            

            

            

               

           

           

           

                

.

/ 0 نظر / 3 بازدید