زود ...

 

 

 

                             زود رفتی ... ،

                             سرد  ِ  سرد  ... ،

                             مثل  ِ  همین  زمستان ...

                             که  زود  آمد ...

          

                    

               

                

                 

              

           

.

/ 0 نظر / 3 بازدید