بافتنی ...

       

           

                من شب ها خیالبافی می کنم ... ،

                روزها روزگار رج به رج َ ش را می شکافد ...

              

             

           

            

             

            

         

             

.

/ 0 نظر / 3 بازدید