ضرب المثل ...

                   

                       

                                             

                          مُهر و سجّاده  هفت دست ...

                          خود  و خدا  هیچی  ...

             

                     

                     

                         

                        

                      

                     

                   

                       

.

/ 0 نظر / 4 بازدید