انتظار ...

 

                      کجائی پس حوّا جان ... ؟

                      انگار  من  آدمم  ها ... !

                                        

                                                

                                                        

                                                             

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
ر.ب

سلام می شه با نوشته های شما فال گرفت . فقط بگین جای فاتحه چی دوست دارین؟