حکمت ...

              

                        

                        کلّ  ِ  حکمت  ِ  خدای  ِ حکیم  چهار حرف  است ... ،

                        رفتن ...

            

                    

               

                 

                   

                 

                      

         

.

/ 3 نظر / 4 بازدید
سعیده

نه به این شدت ![چشمک] مگه نه که ، هر رفتی یه آومدی داره وهر اومدن یه مدت موندن رو میطلبه...حتی اگه به ه آخر کوتا... نرسه !

رها

محشر بود...