دو رنگی ...

                                            

                                                   

                        یکی بود ...

                        یکی نبود ...

                        با من ...

                                       

                                     

                                   

                     

.

/ 3 نظر / 4 بازدید