محدود ...

               

                     

 
 
                    تنهائی  آدم  را  محدود  می کند ... ،
 
                    به  مفهوم  و عدد  ... ،
 
                    روح َت  را  محدود  می کند  جسم َت  را  هم  ... ،
 
                    به  محدود سازی  و  محدودیت انگاری ... ،
                   
                    تنهائی ...
   
                    محدوده ی  ِ  محدودیت های  ِ  نامحدود  است ...
             
         
         
           
          
          
        
        
         
        
         
          
             
.
/ 0 نظر / 4 بازدید